Дослідження особливостей гелеутворення та властивостей гідрогелів при структуруванні форполімерів акриламіду

Abstract

Наведено результати досліджень утворення полімерної матриці гідрогелю унаслідок структурування поліакриламіду його реакційноздатним полімерним похідним – полі-N- (гідроксиметил)акриламідом, визначено зони оптимальних умов синтезу та отримано характеристики гідрогелю залежно від рН-середовища, концентрації форполімерів, співвідношення між форполімерами та тривалості синтезу. Встановлено, що водневий показник реакційного середовища під час синтезу гідрогелів є одним із вагомих факторів, який у разі конструювання полімерного каркаса гідрогелів дає змогу в широких межах регулювати їхні колоїдно-хімічні властивості.
The paper represents the results of the investigation of the formation of a polymeric matrix of hydrogel due to the structuring of polyacrylamide using its reactive polymeric derivative – poly-N- (hydroxymethyl) acrylamide. Research determined zones of optimum conditions of synthesis and characterized hydrogel depending on pH of media, the ratio between the concentration of prepolymers, and time of synthesis. The investigation of the reaction mixture showed that the hydrogen index of the synthesis of hydrogels is one of the important factors, which in the design of the polymer framework of hydrogels allows regulating their colloidal chemical properties in a wide range.

Description

Keywords

поліакриламід, гідрогель, рН середовища, гель-фракція, ступінь набрякання, polyacrylamide, hydrogel, pH value, gel-fraction, swelling degree

Citation

Дослідження особливостей гелеутворення та властивостей гідрогелів при структуруванні форполімерів акриламіду / О. В. Майкович, І. А. Дронь, Н. М. Букартик, О. Ю. Борденюк, Н. Г. Носова // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 4. — № 1. — С. 179–185.