Функціонування станції сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень у Степанівці

Date
2015
Authors
Тищук, М.
Гожий, А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Коротко описано сучасний стан справ на станції сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень у Степанівці, а саме: призначення станції, її устрій, виконані види спостережень, їх цілі і результати, здобутки і труднощі в роботі станції, можливі перспективи її розвитку. Кратко описано современное состояние дел на станции совместных астрономических, геодезических и геофизических наблюдений в Степановке, а именно: назначение станции, ее устройство, выполненные виды наблюдений, их цели и результаты, достижения и трудности в работе станции, возможные перспективы ее развития. The current situation at the station of joint astronomical, geodetic and geophysical observations in Stepanivka is briefly described, namely: the purpose of the station, its structure, types of the performed observations, their goals and results, achievements and problems in the operation of the station, possible prospects of its development.
Description
Keywords
станція сумісних астрономічних , геодезичних і геофізичних спостережень
Citation
Тищук М. Функціонування станції сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень у Степанівці / М. Тищук, А. Гожий // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 1 (29). – С. 44–47. – Бібліографія: 12 назв.