Порівняння методів створення державної геодезичної мережі

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

На конкретній мережі виконано порівняння трьох методів створення державних мереж, побудованих з трикутників: два наземні – тріангуляція і трилатерація, та супутниковий. Порівнювалась точність положення пунктів, працевитрати та кошторисна вартість. Супутниковий метод забезпечує найкращі показники. За точністю пунктів на другому місці є метод трилатерації. Точність положення деяких пунктів у мережі тріангуляції не задовольняє вимог [5]. Найгіршими є економічні показники методу трилатерації. На конкретной геодезической сети выполнено сравнение трёх методов создания государственных сетей, состоящих из треугольников: два наземных метода – триангуляция и трилатерация, и спутниковый метод. Сравнивалась точность положения пунктов, трудозатраты и сметная стоимость. Спутниковый метод имеет наилучшие показатели. За точностью пунктов на втором месте метод трилатерации. Точность положения некоторых пунктов в сети триангуляции ниже требований [5]. Самые плохие экономические показатели метода трилатерации. On a concrete geodetic network comparison on a concrete network of three methods of consciousness of the state networks is executed: two ground methods – a triangulation and trilateration and a satellite method. Accuracy of position of points, expenditures of labour and budget cost was compared. The satellite method has the best parameters. Behind accuracy of points on the second place a method trilateration. Accuracy of position of some points in a network of a triangulation is lower than requirements. The most bad economic parameters of a method trilateration.

Description

Keywords

державна мережа, врівноваження

Citation

Костецька Я. Порівняння методів створення державної геодезичної мережі / Я. Костецька, С. Петров, О. Фролов // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – Випуск 2 (18). – С. 29–35. – Бібліографія: 7 назв.