Методичні положення з аналізування та оцінювання компетенцій управлінців машинобудівних підприємств

dc.contributor.authorОлексів, І. Б.
dc.contributor.authorМихайляк, Г. В.
dc.date.accessioned2014-11-13T10:57:04Z
dc.date.available2014-11-13T10:57:04Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractРозглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо аналізування та оцінювання компетенцій управлінців машинобудівних підприємств. Досліджено основні складові компетенцій управлінців вітчизняних машинобудівних підприємств, а саме: знання, вміння, навички та особистісні характеристики. Розкрито сутність ефективної системи аналізування та оцінювання компетенцій управлінських працівників. Зазначено, що динамічність розвитку машинобудівних підприємств вимагають наявності чіткого інструментарію оцінювання компетенцій управлінців. Встановлено, що основною метою оцінювання компетенцій управлінців підприємств є отримання не лише об’єктивного аналізу ефективності застосування наявних знань, вмінь, навичок та особистісних характеристик під час виконання своїх посадових обов’язків, але і відповідність професійно-кваліфікаційного рівня займаній посаді. Досліджено, що розвиток компетенцій управлінців машинобудівних підприємств, як правило, призводить до зміни економічних показників діяльності підприємства та прийняття відповідних управлінських рішень. Відповідно, запропоновано методичні положення з аналізування та оцінювання компетенцій управлінців, що дадуть змогу керівникам та іншим зацікавленим особам встановити наявний рівень компетенцій управлінців машинобудівних підприємств. Отже, встановлено, що для аналізування та оцінювання компетенцій управлінців та їх впливу на фінансово-економічну діяльність на підприємствах доцільно дотримуватись запропонованих методичних положень, що сприятимуть підвищенню їх рівня. The article considers the approaches of national and foreign scientists on analyzing and evaluating of engineering managers’ competence. Investigated the basic components of management competencies domestic machine-building enterprises, namely knowledge, abilities, skills and personal characteristics. The essence of an effective system of analyzing and evaluating managerial competencies of employees. Indicated that the dynamic development of machine-building enterprises require a clear assessment of competence management tools. Established that the primary purpose of assessing competencies of managers of enterprises are receiving not only an objective analysis of the efficacy of existing knowledge, abilities, skills and personal characteristics while performing their duties, but also compliance with professional qualification level position. Investigated that the development of competence management engineering companies usually leads to changes in the economic performance of the enterprise and decision making. Accordingly, proposed the methodical provision of analyzing and evaluating management competencies that will enable managers and other stakeholders to establish the existing level of competency management engineering companies. Thus, it was found that for analyzing and evaluating competencies of managers and their impact on the financial and economic activities in the enterprise appropriate to comply with the provisions of the proposed methodology that will improve their level.uk_UA
dc.identifier.citationОлексів І. Б. Методичні положення з аналізування та оцінювання компетенцій управлінців машинобудівних підприємств / І. Б. Олексів, Г. В. Михайляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 21–28. – Бібліографія: 12 назв.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/25133
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherВидавництво Львівської політехнікиuk_UA
dc.subjectкомпетенціїuk_UA
dc.subjectзнанняuk_UA
dc.subjectвмінняuk_UA
dc.subjectнавичкиuk_UA
dc.subjectособистісні компетенціїuk_UA
dc.subjectметодичні положення з аналізування та оцінюванняuk_UA
dc.subjectcompetenceuk_UA
dc.subjectknowledgeuk_UA
dc.subjectcapabilityuk_UA
dc.subjectskillsuk_UA
dc.subjectpersonal characteristicsuk_UA
dc.subjectmethodological conditions of analysis and evaluationuk_UA
dc.titleМетодичні положення з аналізування та оцінювання компетенцій управлінців машинобудівних підприємствuk_UA
dc.title.alternativeMethodological conditions of the analysis and evaluation of engineering managers’ competenceuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
5-21-28.pdf
Size:
157.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: