Оксалати металів як каталізатори процесу естерифікації

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджені закономірності естерифікації оцтової кислоти спиртами С4–С5 у присутності оксалатів металів та багатьох інших мінеральних і органічних солей. Встановлено, що за рахунок спряжених подвійних зв’язків у щавелевій кислоті активність оксалатів є вищою від активності солей інших дикарбонових кислот, але внаслідок нерозчинності солей щавелевої кислоти у реакційному середовищі ефективність впливу аніона фактично нівелюється. The features of acetic acid esterification with С4–С5–alcohols in presence of metal oxalates and other organic and inorganic salts as a catalyst have been studied. It has been found that the presence of conjugated double bonds in oxalic acid reduces the electron density on the cation of catalyst, but due to insolubility of oxalic acid salts in the reaction medium effective influence of anion almost disappears.

Description

Keywords

естерифікація, каталізатор, оксалати металів, оцтова кислота, спирти С4–С5, esterification, catalyst, metal oxalates, acetic acid, С4–С5–alcohols

Citation

Оксалати металів як каталізатори процесу естерифікації / М. Б. Дзіняк, С. Р. Мельник, Б. О. Дзіняк, Т. І. Семенів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 761 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 219–223. – Бібліографія: 7 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By