Methodological principles of definition of economic entity’s competence to forming of innovative-investment industry clusters

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

In the article the essence of economic entity’s competencies, the importance of creating innovation-investment clusters, methodology and sequence of determination of economic entity’s key competencies to create innovative investment clusters are considered. Розглянуто сутність компетенцій суб’єктів господарювання, важливість створення інноваційно-інвестиційних кластерів, методологія і послідовність визначення ключових компетенцій підприємств для формування інноваційно-інвестиційних кластерів.

Description

Keywords

competences, chain of values, cluster, added value, competitive advantage, innovation cluster, компетенції, ланцюг цінностей, кластер, додана вартість, конкурентна перевага, інноваційний кластер

Citation

Safonov Yu. Methodological principles of definition of economic entity’s competence to forming of innovative-investment industry clusters / Yu. Safonov, E. Maslennikov // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика : збірник наукових праць. – 2016. – № 848. – C. 151–158. – Bibliography: 19 titles.