Антонімія у термінолексиці косметики та косметології

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

In the article it is examined antonymy in terms vocabulary of cosmetics and cosmetology as a type of paradigmatic relations, with the help of which it can be determined the place of terminology unit in terms field and its associative relations with other terms and also differentiate meanings of synonymous or polysemantic words.У статті розглянуто антонімію у термінолексиці косметики та косметології як тип парадигматичних відношень, за допомогою якого найточніше можна визначити місце термінологічної одиниці в термінополі та її асоціативні зв’язки з іншими термінами, а також розмежувати значення синонімічних або полісемічних слів.

Description

Keywords

косметика та косметологія, терміносистема, антонімія, термінолексика, національні та іншомовні відповідники, сosmetics and cosmetology, terminology system, antonymy, terms vocabulary, native or foreign equivalents

Citation

Гимер Н. Антонімія у термінолексиці косметики та косметології / Н. Гимер // Проблеми української термінології : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Л. Полюга. - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 202, [2] с. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 675). - C. 7-9.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By