Антонімія у термінолексиці косметики та косметології

No Thumbnail Available
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Abstract
In the article it is examined antonymy in terms vocabulary of cosmetics and cosmetology as a type of paradigmatic relations, with the help of which it can be determined the place of terminology unit in terms field and its associative relations with other terms and also differentiate meanings of synonymous or polysemantic words.У статті розглянуто антонімію у термінолексиці косметики та косметології як тип парадигматичних відношень, за допомогою якого найточніше можна визначити місце термінологічної одиниці в термінополі та її асоціативні зв’язки з іншими термінами, а також розмежувати значення синонімічних або полісемічних слів.
Description
Keywords
косметика та косметологія, терміносистема, антонімія, термінолексика, національні та іншомовні відповідники, сosmetics and cosmetology, terminology system, antonymy, terms vocabulary, native or foreign equivalents
Citation
Гимер Н. Антонімія у термінолексиці косметики та косметології / Н. Гимер // Проблеми української термінології : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Л. Полюга. - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 202, [2] с. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 675). - C. 7-9.