New phenomena in the XXI century consumption and their marketing implications

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано зміни у споживчих перевагах та споживчій поведінці, які спостерігаються у ХХІ ст. як результат специфічних економічних, соціальних та культурних передумов. До особливостей споживання, що виникають у контексті глобалізації ринків та економіки, загалом зараховують зміну структури споживання, споживчий гедонізм, екологізацію споживання, етичність та сталість споживання, зниження споживання тощо. Досліджено тренди щодо екоспоживання та принципи сталого споживання, які охоплюють екологічні, економічні, соціальні, психологічні та просторові напрями. Запропоновано перспективи досліджень споживчих мегатрендів. The article brings forth a presentation of the changes in consumption patterns and consumer behaviour that have been taking place in the twenty-first century as a result of specific economic, social and cultural conditioning. The already identified consumption developments occurring in the context of the globalisation of economies and markets include the following: transformation in the structure of consumption itself, consumption hedonism, the greening of consumption, ethical and sustainable consumption, deconsumption and other trends.

Description

Keywords

споживання, нові тренди в споживчій поведінці, маркетингова орієнтація, consumption, new trends in consumer behaviour, marketing orientation

Citation

Sobczyk G. New phenomena in the XXI century consumption and their marketing implications / G. Sobczyk // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 811 : Логістика. – С. 361–366. – Bibliography: 12 titles.