Заздрість та прояви жорстокості особистості

Abstract

Проаналізовано основні підходи психоло-гів до розуміння заздрості, висвітлено природу виникнення почуття заздрості та механізми психологічного захисту, що приховують її. Також подано можли-ві варіанти боротьби із заздрістю.

Description

Keywords

заздрість, почуття непо-вноцінності, усвідомлювана і неусвідом-лювана заздрість, приховані прояви заздрості, низька самоо-цінка, соціальне порівняння, гнів, агресія, жорстокість

Citation

Алєйнікова К. Заздрість та прояви жорстокості особистості / Катерина Алєйнікова // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 11. — С. 265–270.