Особливості функціонального зонування земель природно-заповідних територій

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
На основі досліджень земель природно- заповідних територій, чинних нормативно- правових та методичних матеріалів удосконалено функціональне зонування території національно-природного парку поділом на зони: заповідну, регульованої та стаціонарної рекреації і господарську. На основе исследований земель природно -заповедных территорий, действующих нормативно-правовых и методических материалов усовершенствовано функцио-нальное зонирование территории национального природного парка разделением на зоны: заповедную, регу лируемой и стационарной рекреации и хозяйственную. On based research lands of natural reserve areas, existing regulations and guidance materials we improved functional zoning territory national natural park division into zoning: reserve, regula ted and stationary recreation and economic.
Description
Keywords
функціональне зонування, заповідна зона, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації, господарська зона
Citation
Сай В. Особливості функціонального зонування земель природно-заповідних територій / В. Сай, Ю. Хавар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 1 (25). – С. 145–149. – Бібліографія: 9 назв.