Вплив граничних значень жорсткості корпусу та опор на стан обертового агрегата

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розвинуто математичну модель корпусу бертового агрегата у вигляді нерозрізної балки кусково-сталої згинної жорсткості, яка розміщена на пружних опорах із можливим їх вертикальним зміщенням для різних випадків значень заданих жорсткостей. Проведено числовий аналіз впливу жорсткості корпусу на прогин та моменти для восьмиопорного обертового агрегата. Досліджено, як змінюються моменти на опорах та у прогонах за зміни жорсткості корпусу. A mathematical model of a rotating body of the unit as a continuous beam piecewise constant flexural rigidity, which is located on elastic supports with their possible vertical offset values for the cases of specified stiffness has been developed. The numerical analysis of the stiffness beam impact on the deflection and moments for eight reference rotating unit has been conducted. It has been investigated how the moments on poles and run with increasing rigidity of the body change.

Description

Keywords

Citation

Дзюбик Л. В. Вплив граничних значень жорсткості корпусу та опор на стан обертового агрегата / Л. В. Дзюбик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 759 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 31-36. – Бібліографія: 11 назв.