Екологічний підхід в розвитку логістико-маркетингової діяльності підприємства та в забезпеченні зростання його капіталізації

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено характеристики особливостей розвитку глобальних екологічних процесів, оцінки залежностей капіталізації підприємства від екологічної ефективності. Доведено, що екологічний розвиток промислових підприємств перебуває в тісній взаємодії із суміжними галузями економіки. Показано можливості використання екологічних індексів інвестиційно привабливих компаній для формування фондів соціально відповідального інвестування і для розвитку нових інструментів екомаркетингу та екологістики. Побудовано змістовну модель екологічної орієнтації бізнесу, розкрито його сутність як домінанти стратегічного мислення менеджменту в економіці знань. Наведені регресійні моделі, які відображають ефективність використання біомаси на вітчизняному підприємстві, як джерела енергії під час виробництва сільськогосподарської продукції. The article given the characteristic features of global environmental processes, given the characteristics of dependency evaluation capitalization of enterprise environmental performance. It is proved that the development of the environmental industry is in close cooperation with sumizhnyymy sectors. The possibilities of using environmental indices investment attractive companies to create socially responsible investment funds and for the development of new instruments of environmental marketing and environmental logistics. Built content model of environmental business orientation, reveals its essence as a dominant strategic thinking management in the knowledge economy. Resulted regression models that reflect the efficiency of the domestic enterprise biomass as an energy source in the production of agricultural products.

Description

Keywords

екологічні рішення, економіка, екомаркетинг, екологістика, екологічна ефективність, капіталізація підприємства, фактор розвитку, environmental solutions, economy, ekomarketynh, ekolohistyka, environmental efficiency, capitalization of the company, a factor of development

Citation

Мних О. Б. Екологічний підхід в розвитку логістико-маркетингової діяльності підприємства та в забезпеченні зростання його капіталізації / О. Б. Мних, Б. Д. Гречин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика : збірник наукових праць. – 2015. – № 833. – С. 57–65. – Бібліографія: 17 назв.