Про поняття оптимальної довжини терміна (на матеріалі економічної термінології)

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

У статті проаналізовано багатокомпонентні терміносполуки економічної терміносистеми. Наведено статистичні дані, найпоширеніші моделі. Підкреслено, що утворення багатокомпонентних термінів у період швидкого розвитку економіки є закономірним явищем. Досліджено проблему «точність – стислість», доведено доцільність її розв’язання на користь точності. Продемонстровано, що незручність у користуванні аналізованими одиницями частково може бути вирішена завдяки існуванню синтаксичної варіантності. Multicomponent term combinations in an economy term system are analyzed. Statistics data, the most widespread models are represented. It was stressed that formation of multicomponent terms in the period of quickly developing economy is natural. The problem “exactness – brevity” was researched, its solution for benefit of brevity was proved. It was demonstrated that inconsistency in the usage of analyzed units can be partially solved due to existence of syntax variance.

Description

Keywords

Citation

Чуєшкова О. Про поняття оптимальної довжини терміна (на матеріалі економічної термінології) / Оксана Чуєшкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 620 : Проблеми української термінології. – С. 95–99. – Бібліографія: 11 назв.