Термодинамічні характеристики третбутилпероксибензоата, тритретбутилперокситримелітата та трибутилтримелітата

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Калориметричним методом, за стандартних умов експериментально визначені: енергії згорання, ентальпії згорання та утворення третинних пероксиеcтерів бензойної та тримелітової кислот, а також трибутилового естеру тримелітової кислоти. Інтегральним ефузійним методом Кнудсена визначені ентальпії пароутворення та розраховані енергії пероксидного зв’язку досліджених пероксидів. The energies of combustion, the enthalpies of combustion and formation of tertiory peroxyesters benzoic and trimelytic acids, and tributyl ester of trimelytic acid. Were experimental definited at standart conditions by calorimetric method. The enthalpies of vaporization were estimated by integral efushion Knudsens method and energy of peroxide bond by calculated for this investigated peroxyesters.

Description

Keywords

енергіґ згорання, ентальпії згорання та утворення третинних пероксиеcтерів бензойної та тримелітової кислот, ентальпії пароутворення, energig combustions, ental'pii of combustion and formation of tertiary peroksiecteriv of benzoic and trimelitovoy acids, ental'pii of vaporization

Citation

Термодинамічні характеристики третбутилпероксибензоата, тритретбутилперокситримелітата та трибутилтримелітата / В. М. Дібрівний, Ю. Я. Ван-Чин-Сян, В. А. Дончак, І. Б. Собечко, О. Б. Кульковець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 700 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 64-69. – Бібліографія: 18 назв.