Біологічні та фармакологічні аспекти хіхонів

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Хінони представляють клас токсикологічних інтермедіатів, що можуть індукувати ряд негативних проявів in vivo. Механізми, за допомогою яких хінони проявляють токсичний ефект, є доволі складними, але два основні процеси, очевидно, є центральними, – це пряме арилювання сульфгідрилів та продукування активних видів кисню за участю редокс-циклу. Взаємозв’язок структури та активності хінонів вивчено недостатньо, що вказує на необхідність подальшого вивчення цього аспекту. Quinones represent a class of toxicological intermediates, which can create a variety of hazardous effects in vivo. The mechanisms by which quinones exert their toxic effects are complex, but two processes appear to be centrally involved the direct arylation of sulfhydryls, and the generation of active oxygen species via redox cycling. The structure-activity relationship of quinones have not been elucidate, indicating that this aspects are areas worthy of future investigation.

Description

Keywords

Citation

Біологічні та фармакологічні аспекти хіхонів / Н. І. Москаленко, О. З. Комаровська-Порохнявець, О. П. Іськів, Н. Є. Стадницька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 609 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 124-130. – Бібліографія: 30 назв.