Типові пошкодження та напружений стан в елементах енергообладнання за умов їх експлуатації

Thumbnail Image

Date

2019-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто результати дослідження можливості подальшої експлуатації елементів реального енергетичного обладнання теплоелектростанції (екранних труб та колекторів пароперегрівачів) з експлуатаційними пошкодженнями. На основі комп’ютерного моделювання процесів деформування екранних труб під час їх експлуатації з використанням уточнених розрахункових моделей визначено мінімальну допустиму товщину труби в зоні потоншення. Встановлено, що зародження і поширення поперечних тріщин між отворами колекторів слід пов’язувати зі значними температурними градієнтами за товщиною колектора в нестаціонарних режимах різкого охолодження. Отримані результати використано для оцінювання можливості продовження термінів експлуатації екранних труб і колекторів на конкретних теплоелектростанціях
The results of the study of the possibility of further exploitation of elements of the real power equipment of the thermal power plant (screen tubes and collectors of superheaters) with operational damages are considered. On the basis of computer simulation of deformative processes of screen tubes during their operation the minimum allowable thickness of the pipe in the zone of thinning is determined on the basis of refined calculation models. It was established that the origin and spreading of transverse cracks between the holes of the collector should be associated with significant temperature gradients along its thickness in nonstationary modes of abrupt cooling. The obtained results are used to evaluate the possibility of extending the life of the screen tubes and collectors at specific power plants.

Description

Keywords

комп’ютерне моделювання, міцність, руйнування матеріалів, експлуатаційний ресурс, енергетичне обладнання, words: computer simulation, strength, material destruction, exploitation resource, energetic equipment

Citation

Будз С. Ф. Типові пошкодження та напружений стан в елементах енергообладнання за умов їх експлуатації / С. Ф. Будз // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 910. — С. 3–9.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By