Самовиховання особистості студента в процесі професійної підготовки

Abstract

У статті проаналізовано психолого-педагогічні аспекти про блеми самовихо-вання. Розкрито психологічні основи професійного самовиховання студентів. Висвітлено етапи, методи та прийоми самовиховання. Підкреслено роль педаго-гічного керівництва професійним само-вихованням студентів у процесі навчання. Обґрунтовано умови ефективної організації про-цесу самовиховання студентів у вищому навчальному закла-ді.

Description

Keywords

виховання, самовиховання, сфери самовихо-вання, я-концепція, методи самовиховання

Citation

Барчій М. Самовиховання особистості студента в процесі професійної підготовки / Магдалина Барчій // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 11. — С. 271–281.