Конструктор тестів “Keepsoft” як засіб комп’ютеризованого контролю навчальних досягнень студентів на заняттях з геодезії

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено результати проведення дослідно-експериментальної роботи щодо з’ясування ефек тивності запропонованої програми здійснення комп’ютеризованого контролю навчальних досяг нень студентів на заняттях з геодезії. Доцільність використання тренажера “Keepsoft” підтверджується зростанням таких показників, як: ставлення до навчання, зміна рівнів успішності та врахування якості знань, вмінь і навичок навчання. Приведены результаты проведения опытно-экспериментальной работы по выяснению эффективности предложенной программы осуществления компьютеризированного контроля учебных достижений студентов на занятиях по геодезии. Целесообразность использования тренажера “Keepsoft” подтверждается ростом таких показателей, как: отношение к учебе, изменение уровней успеваемости и учета качества знаний, умений и навыков обучения. The results of the experimental work to ascertain the effectiveness of the proposed program the implementation of a control a computerized educational achievements of students in the classroom for geodesy. Appropriateness of the use of the simulator is confi rmed “Keepsoft” growth indicators such as attitudes to learning, changes in achievement levels and quality of accounting knowledge and skills training.

Description

Keywords

заняття з геодезії, анкетування, конструктор тестів, комп’ютеризований контроль, рівні навчальних досягнень, формувальний експеримент, констатувальний експеримент

Citation

Куліковська О. Конструктор тестів “Keepsoft” як засіб комп’ютеризованого контролю навчальних досягнень студентів на заняттях з геодезії / О. Куліковська, В. Сидоренко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 2 (28). – С. 12–15. – Бібліографія: 10 назв.