Господарські порадники XVIII ст.

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

У статті йдеться про лексичні, стилістичні та структурні особливості господарських порадників XVIIІ ст. Вагому роль у статті відведено аналізові будови господарських порадників, принципів подання матеріалу. Це дозволило виділити і охарактеризувати специфічні стилістичні особливості цих пам’яток старовини. Дослідження широкого функціювання різних груп лексики пам’яток здійснюється шляхом визначення лексико-семантичних та стилістичних функцій досліджуваних назв. The article deals with the lexical, stylistic and structural features of economic advisers of the XVIII century. A main role in the article is taken to the analysis of structure of economic advisers, principles of presentation of material. It allowed to select and describe the specific stylistic features of these sights of antiquity. Research of the wide functioning of different vocabulary groups is carried out by determination of lexical and semantic and stylistic functions of the explored names.

Description

Keywords

Citation

Файчук Т. Господарські порадники XVIII ст. / Тетяна Файчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 620 : Проблеми української термінології. – С. 163–166. – Бібліографія: 6 назв.