Розвиток “зеленої логістики” в Україні

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На сучасному етапі розвитку значної актуальності набуває розгляд логістики, як одного з чинників збереження навколишнього середовища, адже саме логістика займається питаннями постачання сировини на підприємство, рухом напівфабрикатів всередині підприємства, транспортування готової продукції на склади та доставку товарів покупцям. Логістику, яка заснована на ресурсозберігаючих та екологічно безпечних процесах і технологіях, назвали “зеленою” логістикою. Польські вчені запропонували екологічний напрям логістики називати екологістикою, що вказує на екологічну орієнтацію логістики, також на таку її мету, як створення інтегрованої екологістичної системи. At the present stage of its consideration of significant relevance becomes logistics as a factor of environmental conservation, because it deals with the logistics supply of raw materials to the plant, semi traffic within the enterprise, transportation of finished goods in warehouses and delivery of goods to customers. Logistics, which is based on saving and environmentally friendly processes and technologies, named the “green” logistics. Polish scientists have proposed environmental direction logistics call ekolohistykoyu, indicating ecological orientation of logistics, such as to its purpose as the creation of an integrated system ekolohistychnoyi.

Description

Keywords

логістика, “зелена логістика”, матеріальні потоки, екологія, інтеграція, logistics, “green logistics”, material flows, ecology, integration

Citation

Гурч Л. М. Розвиток “зеленої логістики” в Україні / Л. М. Гурч, Л. Є. Хмара // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 811 : Логістика. – С. 86–91. – Бібліографія: 6 назв.