Інвестиційно-інноваційні аспекти активізації діяльності молокопереробних підприємств України

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Узагальнено підходи до визначення сутності інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств; досліджено особливості інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств АПК; здійснено аналіз ринкового середовища підприємств молокопереробної галузі України та обґрунтувано пріоритетні напрямки інвестування їх інноваційного розвитку. The approaches for determining the essence of enterprises investment and innovative development are summarized; the peculiarities of investment and innovative development of agricultural production enterprises are researched; the analysis of the market environment for Ukrainian milking processing enterprises is done; the priority directions of investments of their innovation developments are investigated in the article.

Description

Keywords

інвестиційно-інноваційна діяльність, інноваційний процес, інвестиційна привабливість, інвестиційні ресурси, логістика, фінансовий лізинг, investment and innovative activity, innovative process, investment attractiveness, investment resources, logistics, finance leases

Citation

Курдиш Р. Ф. Інвестиційно-інноваційні аспекти активізації діяльності молокопереробних підприємств України / Р. Ф. Курдиш / Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 264–269. – Бібліографія: 6 назв.