Моделювання вимикача надвисокої напруги для аналізу перехідних процесів в електротехнічних системах пересилання енергії

No Thumbnail Available
Date
2018-02-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
На основі узагальненого міждисциплінарного (інтердисциплінарного) методу ма- тематичного моделювання, який ґрунтується на модифікації інтегрального варіаційного принципу Гамільтона – Остроградського, запропоновано математичну модель вимика- ча надвисокої напруги, основний акцент у якій зроблено на моделюванні роботи ме- ханізму переміщення його контактів. Представлено результати комп’ютерної симуляції характерних перехідних процесів фрагмента електротехнічної системи пересилання енергії з врахуванням впливу на них електромеханічних процесів механізму переміщен- ня контактів вимикача.
On the basis of a generalized interdisciplinary (interdisciplinary) method of mathematical modeling, which is based on modifications of the integral variational principle of Hamilton- Ostrogradsky, proposed mathematical model of the ultra-high voltage circuit-breaker the main emphasis of which is placed on modeling work the mechanism of moving his contacts. Presented results of computer simulation of characteristic transient processes in the fragment of the electrical energy transfer system taking into account the impact on them electromechanical processes the mechanism of movement contacts of the circuit-breaker.
Description
Keywords
математичне моделювання, принцип Гамільтона–Остроградського, рівняння Ейлера–Лагранжа, механізм переміщення контактів вимикача, електротехнічна система пересилання енергії, електрична мережа, перехідні процеси, mathematical modeling, Hamilton-Ostrogradsky principle, Euler-Lagrange equation, mechanism for moving contacts of the circuit-breaker, electrical energy transfer system, electrical network, transient processes
Citation
Левонюк В. Р. Моделювання вимикача надвисокої напруги для аналізу перехідних процесів в електротехнічних системах пересилання енергії / В. Р. Левонюк, Г. М. Лисяк, А. В. Чабан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 900. — С. 36–46.