Математичне моделювання динамічних процесів завантаження вібраційних технологічних машин

Thumbnail Image

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky

Abstract

Застосовуючи математичний апарат періодичних Ateb-функцій та асимптотичних методів нелінійної механіки, створено нелінійну модель для опису динамічних процесів, що відбуваються із завантаженням вібраційної технологічної машини при її функціонуванні. Модель враховує фізико-механічні параметри завантаження, а також його взаємодію із вібраційною технологічною машиною.
In the article, using the mathematical apparatus of periodical Ateb-functions and asymptotical methods of nonlinear mechanics created nonlinear model for describing of dynamical processes that take place during the of loading vibratory technological machine during its functioning. The model takes into account the physical and mechanical parameters of downloading and its interaction with technological vibratory machine.

Description

Keywords

вібраційна машина, математична модель, динамічна система, сипкий матеріал, vibration machine, mathematical model, dynamical system, loose material

Citation

Математичне моделювання динамічних процесів завантаження вібраційних технологічних машин / В. Г. Топільницький, М. Б. Сокіл, Д. П. Ребот, Я. М. Кусий // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 866. — С. 92–98.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By