Маркетингові проблеми як відображення рівня ефективності машинобудівних підприємств і міграції людського капіталу

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто причини загострення актульності соціальних і маркетингових проблем, особливо у сфері машинобудування, яке покликано відігравати стратегічну роль у зміні структури попиту і пропозиції як на товарному ринку, так і на ринку праці. Доводиться необхідність збалансування людського потенціалу у стратегії розвитку підприємств машинобудування та удосконалення методичних підходів щодо оцінювання продуктивності праці, які виробила сучасна практика розгортання диверсифікації виробництва і різних схем кооперації праці. The article reviews reasons aktulnosti worsening social and marketing issues, particularly in engineering, which should play a strategic role in changing the structure of supply and demand as the commodity market and the labor market. Proves the necessity of balancing human development strategy in mechanical engineering and improved methodological approaches for evaluating productivity, which puts the modern practice of diversification of production and deployment of various schemes of cooperative work.

Description

Keywords

Citation

Мних О. Б. Маркетингові проблеми як відображення рівня ефективності машинобудівних підприємств і міграції людського капіталу / О. Б. Мних, І. М. Давидович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 669 : Логістика. – С. 85–92. – Бібліографія: 11 назв.