Палітра автофарбової номенклатури: структура, семантика та прагматика

Date
2018-02-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено номенклатурно-номінаційні процеси найменування і продукування технічних кольорономенів автомобільних фарб, в основу яких покладено засіб вторинної номінації та трансонімізації. Систематизовано й докладно розглянуто основні й найчисельніші групи автомобільної фарбової номенклатури, визначено мотиваційні аспекти номінування цих одиниць, а також їхню структуру, семантичне поле та прагматичний рівень уживаності.
The nomenclature and nomination processes of naming and producing technical color nomens of automotive paints based on secondary nomination and transonymization are investigated. The main and most numerous groups of the automotive paint nomenclature are systematized and considered in detail, motivational aspects of nominating such items, as well as their structure, semantic field, and pragmatic frequency of using are determined.
Description
Keywords
українська мова, автофарбова номенклатура, технічний кольорономен, вторинна номінація, трансонімізація, Ukrainian language, automotive paint nomenclature, technical color nomen, secondary nomination, transonymization
Citation
Нікуліна Н. Палітра автофарбової номенклатури: структура, семантика та прагматика / Неля Нікуліна // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 890. — С. 62–66. — (Термінологія природничих знань).