Математичні моделі управління портфелями проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено типові математичні моделі управління портфелями проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності (БЖД), сутність яких полягає у виборі такої оптимальної структури заходів, реалізація яких значно впливає на її ефективність за умови обмеженого обсягу виділених ресурсів для окремо взятої території чи їх групи, а також регіону загалом. Встановлено, що отримані результати числового експерименту в багатьох випадках не тільки збігаються з результатами реального розподілу фінансових ресурсів, але й у багатьох випадках є значно кращими від них. Для порівняння використано тільки ті показники, які реально використовуються у структурних підрозділах БЖД і отриманих у роботі розрахунках. Typical mathematical case of projects brief-cases frames are resulted from an improvement systems of vital activity safety (VAS), their essence consists in the choice of such optimum structure of measures, its realization great represented on its efficiency on condition of the limited volume of the dedicated resources for the separate taken territory or their group, and also whole region. Described that a results of numerical experiment in many cases not only coincide with the results of the real allocation of financial resources, but in many cases are considerably better from them. For comparison those indexes which are really used in structural subdivisions of VAS and received in these calculations.

Description

Keywords

математичне моделювання, портфелі проектів, комбінаторні методи оптимізації, mathematical modeling, project portfolio, methods of combinatorial optimization

Citation

Грицюк Ю. Математичні моделі управління портфелями проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності / Ю. Грицюк, І. Малець, Т. Рак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 672 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 110-119. – Бібліографія: 8 назв.