Оcобливості навчальної дисципліни “Інформатика”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Акцентовано увагу на значенні інформатики у формуванні в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній (а згодом професійній) діяльності, повсякденному житті; виокремлено особливості навчальної дисципліни “Інформатика” та зазначено практичні результати, досягнуті в процесі викладання цього предмета. The paper emphasis on the importance of Informatics in shaping of students’ knowledge, skills and competences, which are required for the effective use of new information and communication technologies in teaching and learning (and later professional ) activities, daily life, it is singled out the features of the course “Informatics “and noted the practical results achieved in teaching the subject.

Description

Keywords

інформатика, інформаційно-комунікаційні технології, Moodle, міжпредметні зв’язки, самостійна робота, когнітивна інформатика, computer science, information and communication technology, Moodle, interdisciplinary communication, self-study, cognitive informatics

Citation

Кухарська Н. П. Оcобливості навчальної дисципліни “Інформатика” / Н. П. Кухарська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – С. 70–74. – Бібліографія: 7 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By