Тематичне картографування України на прикладі видань фірми «Карти і атласи»

Abstract

Стаття знайомить з виданнями фірми «Карти і Атласи». Відзначається актуальність історичного та туристичного картографування території України. Проаналізовано методологічні підходи до створення відповідних карт. Відзначено важливість популяризації історії України з метою розвінчання пропагандистських міфів у контексті російсько-української інформаційної війни.
The article introduces the editions of the company “Karty i Atlasy”. The actuality of the historical and touristic mapmaking of the territory of Ukraine is noted. The methodological approaches to creating the appropriate maps are analyzed. The importance of popularization the true interpretation of Ukrainian history in the context of Russian-Ukrainian information war is noted.

Description

Keywords

карта, історичне картографування, туристичне картографування, картографічний метод, інформаційна війна, map, historical mapmaking, touristic mapmaking, cartographical method, information war

Citation

Грицеляк В. Тематичне картографування України на прикладі видань фірми «Карти і атласи» / Володимир Грицеляк, Ігор Дикий, Іван Ровенчак // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–5 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 26–29.