До питання про формування терміносистеми при вивченні лінгво-дидактичних особливостей засвоєння українських відмінків чужомовними слухачами

Date
2002-03-26
Authors
Лопатка, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Стаття присвячена проблемі формування термінологічної системи при вивченні лінгводидактичних особливостей засвоєння відмінкових форм чужомовними слухачами в процесі навчання української мови як іноземної. У роботі проаналізовано ефективні шляхи та принципи введення граматичного матеріалу для засвоєння категорії відмінка, з’ясовано шляхи і природу походження термінів.
The foreign students devote the article to a problem formation of terminological system at study linguistic and didactic features of mastering of the case forms during training the Ukrainian language as foreign one. In work the effective ways and principles of introduction of a grammatical material for mastering a category of a case are analyzed, the ways and nature of an origin of terms are found out.
Description
Keywords
Citation
Лопатка О. До питання про формування терміносистеми при вивченні лінгво-дидактичних особливостей засвоєння українських відмінків чужомовними слухачами / Оксана Лопатка // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 453 : Проблеми української термінології. — С. 342–345. — (Термінологія гуманітарних знань).