Терміни на позначення фонетичних процесів: теоретичний і практичний аспекти (на матеріалі північнолемківських переселенських говірок)

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
У статті репрезентовано корпус найуживаніших термінів на позначення фонетичних процесів у говірковому мовленні лемків, переселених у середині ХХ ст. з Північної Лемківщини в західні області України. The article contains terms most used to refer to phonetic processes in the Lemko dialect. In the middle of the twenties century Lemkos were forcibly resettled from North Lemkivshchyna to Western region of Ukraine.
Description
Keywords
українська мова, лемківський діалект, голосний звук, приголосний звук, редукція, вокалізація, акомодація, асиміляція, дисиміляція, діереза, афереза, синкопа, апокопа, епентеза, протеза, метатеза, субституція, гіперизм, Ukrainian language, Lemko dialect, aconsonant, consonant, reduction, vocalization, accommodation, assimilation, dissimilation, diereza, apheresis, syncope, apocope, epenteza, prosthesis, metathesis, substitution, hiperyzm
Citation
Гнатюк М. Терміни на позначення фонетичних процесів: теоретичний і практичний аспекти (на матеріалі північнолемківських переселенських говірок) / Мирослава Гнатюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 733 : Проблеми української термінології. – С. 166–173. – Бібліографія: 30 назв.