Логістичний паспорт країни contra “логістизації”

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Обґрунтовано потребу у введенні терміна “логістичний паспорт країни”, представлено його дефінування. Наведено аргументи щодо необґрунтованого поширення терміна “логістизація”, зокрема відносно економіки країни чи регіону. Розглянуто основні детермінанти логістичного паспорта країни, а саме наявність на її території автострад, транспортних коридорів, складських потужностей, дистрибуційних, логістичних центрів, хабів, терміналів, логістичних операторів, транспортно-логістичних кластерів, а також суб’єктів, що володіють спеціальним статусом (АЕО) та впроваджують системи управління якістю (ISO). The article discusses the need for the introduction of the term “logistics passport country”, represented by its definition. The arguments about unwarranted dissemination of the term “logistyczation”, in particular in relation to the economy or region. The main determinants of logistics passport country, namely the presence in its territory freeways, transport corridors, storage facilities, distribution, logistics centers, hubs, terminals, logistics operators, transport and logistics clusters and subjects with special status (AEO ) and implement a quality management system (ISO).

Description

Keywords

логістичний паспорт країни, логістична інфраструктура, логістизація, індекс ефективності логістики, європейська транспортна мережа, логістичний центр, транспортно-логістичний кластер, logistics data sheet country, logistics infrastructure, “logistyczation”, logistics performance index (LPI), logistics center, cluster transport and logistics

Citation

Крикавський Є. В. Логістичний паспорт країни contra “логістизації” / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 749 : Логістика. – C. 549–556. – Бібліографія: 25 назв.