Функціональна переорієнтація у процесі формування цілісного значення фразових дієслів сучасної англійської мови (на прикладі ФД з лексико-семантичної групи “рух”)

No Thumbnail Available
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Досліджено лексико-семантичні особливості вихідних одиниць фразових дієслів (дієслів, прислівників/прийменників) з метою виявлення їх внеску до загальної семантичної структури комплексу. Функціональна переорієнтація розглядається як основна передумова перетворення вільного словосполучення у функціонально- семантичний комплекс – ФД. На прикладі дієслів з ЛСГ “Рух” продемонстровано взаємодію конституентів ФД у процесі формування їх цілісного значення. Lexico-semantic peculiarities of primary units of phrasal verbs (verbs, adverbs/prepositions) have been examined in order to reveal their contribution to general semantic structure of a complex. Functional re-orientation is considered as an absolutely essential precondition for transformation of a free word combination into one functional and semantic unity – a phrasal verb. The interaction between PhrV constituents in the process of forming an integral meaning has been demonstrated involving the examples from the lexicosemantic group “Movement”.
Description
Keywords
Citation
Вислободська І. М. Функціональна переорієнтація у процесі формування цілісного значення фразових дієслів сучасної англійської мови (на прикладі ФД з лексико-семантичної групи “рух”) / І. М. Вислободська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 85–89. – Бібліографія: 11 назв.