Порівняння AEAD-алгоритмів для вбудованих систем інтернету речей

Date

2019-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Виконано порівняння за швидкодією і вимогами до пам’яті реалізацій АЕAD-шифрів AESGCM та ChaCha20-Poly1305 для типових 8/16/32-бітних вбудованих low-end процесорів у складі пристроїв Інтернету речей за різних підходів до забезпечення стійкості до часових атак і простих атак на енергоспоживання. Особливу увагу приділено низькорівневій реалізації множення в полях GF(2128) із константним часом виконання як ключовій операції GCM, оскільки у low-end процесорів немає готової інструкції для carry-less множення. Для кожного процесорного ядра AVR/MSP430/ARM Cortex-M3 відповідно запропонована реалізація carry-less множення з константним часом виконання, яка за ефективністю близька до алгоритмів із неконстантним часом виконання.
The article compares the performance and memory requirements of AES-GCM and ChaCha20- Poly1305 AED encryption solutions for typical 8/16/32-bit embedded low-end processors in the Internet of Things device with different approaches to providing tolerance to Timing Attacks and Simple Power Analysis Attacks. Particular attention is given to the low-level multiplication implementation in GF(2128) with constant execution time as a key GCM operation, since low-end processors do not have ready instructions for carry-less multiplication. For each AVR/MSP430/ARM Cortex-M3 processor core, a carry-less multiplication with a constant execution time, which is similar in efficiency to algorithms with a non-constant execution time, is proposed.

Description

Keywords

AEAD, AES-GCM, ChaCha20-Poly1305, часові атаки, атаки через сторонні канали, IoT, поліноміальне множення, мікроконтролери, AEAD, AES-GCM, ChaCha20-Poly1305, Timing Analysis, Side Channel Attacks, IoT, polynomial multiplication, microcontrollers

Citation

Совин Я. Р. Порівняння AEAD-алгоритмів для вбудованих систем інтернету речей / Я. Р. Совин, В. В. Хома, В. І. Отенко // Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 1. — С. 76–91.