Система автоматизації технологічної підготовки виробництва малих промислових фірм

Abstract

Виходячи із специфічних характеристик малих машинобудівних ідея реалізації інформаційної системи і на її базі системи технічного документообігу, яка поєднує властивості АСТПВ ma TDM/PDM систем. Наведено головні концепції такої системи та короткий огляд її реалізації.
Proceeding from the spécifie characteristics of the small machine-building prise the concept of the information system implémentation and on base of it création of the technological document management system that combine features of both САМ and TDM/PDM Systems are presented. Main concepts of the system and a short implementation description are given in the article.

Description

Keywords

Citation

Керницький А. Система автоматизації технологічної підготовки виробництва малих промислових фірм / А. Керницький, М. Лобур // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 29–34.