Векторний потенціал магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям

Thumbnail Image

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Визначено векторний потенціал магнітного поля екранованої кільцевої циліндричної котушки прямокутного поперечного перерізу зі струмом довільної форми, яку для збільшення чутливості і концентрації магнітного поля розміщено на циліндричному П-подібному феромагнітному осерді над об’єктом контролю у формі провідної феромагнітної пластини.
Defined vectorial potential of the magnetic field of the screened circular cylinder spool of rectangular transverse section with the current of arbitrary form which for the increase of sensitiveness and concentration of the magnetic field is placed on cylinder П-similar ferromagnetic to the core above the object of control in the formof leading ferromagnetic plate.

Description

Keywords

магнітне поле, векторний потенціал, вихрострумовий перетво- рювач, феромагнітне осердя, граничні умови, розрахункові (фіктивні) струми, the magnetic field, vectorial potential, eddy current converter, ferromagnetic core, boundary conditions, calculation (fictitious) currents

Citation

Яцун М. А. Векторний потенціал магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям / М. А. Яцун // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 870. — С. 90–96.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By