Категорія “політичний режим”: суть та основні підходи щодо визначення

No Thumbnail Available
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Протягом останніх п’ятнадцяти років особливу увагу вітчизняних та зарубіжних дослідників привертає до себе проблема визначення суті тих політичних режимів, які сформувалися (або досі формуються) в посткомуністичних країнах в ході складних та неоднозначних трансформаційних процесів. Отримання ж достовірних результатів емпіричних досліджень вимагає наявності відповідної теоретичної бази. Враховуючи це, визначальні етапи становлення поняття “політичний режим” проаналізовано та систематизовано основні підходи до його розуміння, що склалися у сучасній політології, та подано власну дефініцію цієї категорії. Окрім того, визначено місце “політичного режиму” в системі координат суспільного простору та досліджено його співвідношення з такими поняттями, як форма правління, громадянське суспільство та політична система. During the last fifteen years attention of domestic and foreign researchers has been constantly drawn to the problem of defining the essence of political regimes that have been formed (or are still being formed) in postcommunist countries in the course of complex and ambiguous transformation processes. We believe that the availability of proper theoretical basis is vital for obtaining reliable results of empiric research. Therefore in the article we examine the determinant points of formation of “political regime” as a notion, analyze and systematize the main approaches to its interpretation in modern political science, and finally offer our own definition of the category. Besides, we locate “political regime” in the frame of reference of social space and examine its correlation with other notions such as form of governing, civil society and political system.
Description
Keywords
Citation
Шипунов Г. Категорія “політичний режим”: суть та основні підходи щодо визначення / Геннадій Шипунов // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – Випуск 18. – С. 235–242. – Бібліографія: 16 назв.