Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів ротора

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Опрацьовано математичну модель асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів ротора. Модель базується на розрахунку одновимірного магнітного поля з урахуванням вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола, алгебризації диференційних рівнянь методом ФДН g-го порядку та розв’язуванні нелінійної системи алгебричних рівнянь методом Ньютона. A mathematical model for asynchronous motor taking into account rotor teeth skew has been developed. The model is based on magnetic field computation allowing for core saturation and magnetomotive forces spatial harmonics, differential equations algebrization with the g-th order backward differentiation formula and nonlinear algebraic equations system solving with Newton’s method.

Description

Keywords

асинхронний двигун, математична модель, скіс пазів ротора, насичення основного магнітного кола, вищі гармоніки МРС, asynchronous motor, mathematical model, rotor teeth skew, core saturation, MMF spatial harmonics

Citation

Гладкий В. М. Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів ротора / В. М. Гладкий // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 763 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 13-19. – Бібліографія: 6 назв.