Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів ротора

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Опрацьовано математичну модель асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів ротора. Модель базується на розрахунку одновимірного магнітного поля з урахуванням вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола, алгебризації диференційних рівнянь методом ФДН g-го порядку та розв’язуванні нелінійної системи алгебричних рівнянь методом Ньютона. A mathematical model for asynchronous motor taking into account rotor teeth skew has been developed. The model is based on magnetic field computation allowing for core saturation and magnetomotive forces spatial harmonics, differential equations algebrization with the g-th order backward differentiation formula and nonlinear algebraic equations system solving with Newton’s method.
Description
Keywords
асинхронний двигун, математична модель, скіс пазів ротора, насичення основного магнітного кола, вищі гармоніки МРС, asynchronous motor, mathematical model, rotor teeth skew, core saturation, MMF spatial harmonics
Citation
Гладкий В. М. Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів ротора / В. М. Гладкий // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 763 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 13-19. – Бібліографія: 6 назв.