Електронна комерція як елемент системи світового господарства

Date
2014
Authors
Балик, У. О.
Колісник, М. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Описано історичні підходи та наслідки впровадження системи електронної комерції у світове господарство. Наведено новітні форми взаємодії між учасниками ринку товарів і послуг, які стали доступними у зв’язку із здійсненням електронної торгівлі. Визначено фактори, що стимулюють подальший розвиток цього економічного явища. Обґрунтовано доцільність застосування системи електронної комерції у сучасних бізнес-проектах. The historical is described approaches and consequences of introduction of the system of E-commerce in a world economy. The newest forms of co-operation between the participants of market of commodities and services which became accessible with realization of E-trade are presented. Certainly factors which stimulate subsequent development of this economic phenomenon. Grounded expedience of application of the system of E-commerce in modern business – projects.
Description
Keywords
електронна комерція , електронна торгівля , всесвітня мережа Інтернет , товар , послуга , реалізація , ефективність , взаємодія , бізнес-процес , E-commerce , E-trade , world network , is the Internet , commodity , favour , realization , efficiency , co-operation , business is a process
Citation
Балик У. О. Електронна комерція як елемент системи світового господарства / У. О. Балик, М. В. Колісник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 811 : Логістика. – С. 11–19. – Бібліографія: 8 назв.