Динамічна модель керування швидкістю приводу із зубчастою диференціальною передачею через епіцикл

No Thumbnail Available

Date

2019-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто динамічні процеси у пристрої для керування змінами швидкості із зубчастою диференціальною передачею і замкнутою гідросистемою через епіцикл, коли урухомчою ланкою є сонячне зубчасте колесо, а урухомною – водило або навпаки. Наведено рівняння динаміки таких пристроїв залежно від умов їх роботи, які є підґрунтям для подальшого комп’ютерного моделювання та проведення кількісного аналізу з метою вибору необхідної гідросистеми керування швидкістю.
Dynamic processes in the device for speed changes control with differential gear and closed circuit hydrosystem through the ring gear, when the driving link is the sun gear, and the driven – the carrier or vice versa are considered. The equation of the dynamics of such devices is given, depending on the conditions of their work, which are the basis for further computer simulation and conducting of quantitative analysis with the purpose of choosing the necessary speed control hydrosystem.

Description

Keywords

динамічний процес, пристрій для керування змінами швидкості, зубчаста диференціальна передача, замкнута гідросистема, епіцикл, сонячне зубчасте колесо, водило, сателіт, dynamic process, device for speed changes control, differential gear, closed circuit hydrosystem, ring gear, sun gear, carrier, planet

Citation

Динамічна модель керування швидкістю приводу із зубчастою диференціальною передачею через епіцикл / О. Р. Стрілець, В. О. Малащенко, В. Р. Пасіка, В. М. Стрілець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 910. — С. 63–67.