Спектральний аналіз полімерів

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Відомо, що рідкі продукти піролізу вуглеводневої сировини є відпадками нафтохімії. Проте ці побічні продукти містять аліфатичні вуглеводні, моноолефіни, циклічні диолефіни, ароматичні сполуки. Вказані мономери є сировиною для синтезу аліфатичних, ароматичних та кополімерних смол. Методом ІЧ-спектроскопії досліджено склад синтезованих полімерів. Встановлено взаємозв’язок їх властивостей та структури. As is know liquid products of pyrolysis processes there are wastes of petrochemistry. This by-products contain aliphatic compounds, cyclic diolefins, monoolefins and aromatic compounds. Monomers are raw materials for the production of аliphatic, aromatic and сopolymer petroleum resins. The structure of of the synthesized polymers were studed by IR- spectroscopy. The interrelation between synthesized polymers properties and their structure is determined.

Description

Keywords

нафтохімія, ароматичні сполуки, кополімерні смоли, petrochemistry, aromatic compounds, copolymer petroleum resins

Citation

Спектральний аналіз полімерів / Г. М. Рипка, І. Є. Никулишин, Л. І. Шевчук, З. Г. Піх // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 644 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 152-154. – Бібліографія: 7 назв.