Алгоритм швидкого розрахунку Якобіана для оберненої задачі електричної томографії

Date
2002-03-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Розроблено алгоритм безпосереднього розрахунку Якобіана для оберненої задачі електричної томографії без методичних похибок за одне розв'язування прямої задачі методом контурних струмів. Показано, що порівняно з традиційним, обчислювальна ефективність запропонованого алгоритму пропорційна до кількості елементів апроксимації.
Algorithm o f the Jacobean matrix calculation for the electrical tomography inverse problem after single direct problem solution without methodical errors is proposed. The numerical effectiveness of the proposed algorithm comparatively with conventional algorithm is proportional to the approximating elements quantity.
Description
Keywords
Citation
Дорожовець М. Алгоритм швидкого розрахунку Якобіана для оберненої задачі електричної томографії / М. Дорожовець, А. Ковальчик, І. Петровська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 468 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 139–145.