Технология создания цифровой модели местности на примере Сырецкого района Киева с использованием архивных данных

Abstract
Розглянута одна із можливих методик створення історичної цифрової моделі місцевості за допомогою архівних картографічних матеріалів і даних дис- танційного зондування. За запропонованою технологічною схемою створено ЦММ Сирецького району м. Києва середини ми- нулого століття.
In the article be considered one of the possible methods of creation of historical digital model using archival cartographic materials and remote sensing data. In the proposed technological scheme the DTM of Syretskiy district of Kyiv the last century was created. Lviv Polytechnic
Рассмотрена одна из возможных методик создания исторической цифровой модели местности с помощью архивных картографических материалов и данных дистанционного зондирования. По предложенной технологической схеме созданa ЦММ Сырецкого района Киева середины прошлого века.
Description
Keywords
Бабин Яр, цифрова модель місце- вості, архівний аерознімок, архівний топографічний план
Citation
Четверіков Б. Технология создания цифровой модели местности на примере Сырецкого района Киева с использованием архивных данных / Б. Четверіков, В. Михайлюк, А. Согор // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів, 2017. — Том 1 (33). — С. 115–119.