Термінологічна модернізація: поняття «транспортна термінологічна мегасистема»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Сформульовано основні принципи побудови структурної моделі транспортної термінологічної мегасистеми з урахуванням методології системного підходу і прагматичних засад формування типових термінологічних систем споріднених галузей. The basic principles of developing a structural model of the transport terminological megasystem taking into account the methodology of systematic approach and pragmatic principles of forming standard terminological systems of related industries are summarized.

Description

Keywords

українська мова, термінознавство, системний підхід, термінологічна система, термінологічна мегасистема, Ukrainian language, terminology, systematic approach, terminological system, terminological megasystem

Citation

Нікуліна Н. Термінологічна модернізація: поняття «транспортна термінологічна мегасистема» / Неля Нікуліна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. – 2015. – № 817. – С. 73–77. – Бібліографія: 10 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By