Суть та значення бізнес-планування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Змінність факторів макросередовища вимагає від підприємств докладного прогнозування своєї стратегіч- ної та поточної діяльності, врахування можливостей та загроз подальшого розвитку та реалізації поставлених цілей, вмінням приймати відповідні управлінські рішен- ня. Важливим елементом стратегічного планування, який вирішальною мірою може передбачати реакцію під- приємства на вимоги зовнішнього середовища та підтри- мувати його відповідну поведінку на ринку, є бізнес- планування. В статт, даємо визначення бізнес-плануван- ню, та виявляємо його роль в управлінні підприємствами.

Description

Keywords

бізнес-план, стратегічне управління, бізнес системи

Citation

Лосєва Х. Суть та значення бізнес-планування / Христина Лосєва // Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 р., Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 42–43. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Бібліографія: 5 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By