Залежність коефіцієнта тертя між зубцями коліс передачі від ударних навантажень при перехідних процесах

Date
2003
Authors
Кузьо, І. В.
Васильєва, О. Е.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Розглянуто питання впливу зовнішніх динамічних навантажень на коефіцієнт тертя між зубцями коліс передачі при перехідних процесах. Отримані залежності дають можливість визначати значення коефіцієнта тертя при ударних навантаженнях та враховувати його при визначенні довговічності зубчастих передач. In a paper the problem of influencing of exterior dynamic loads on a friction coefficient between gears of sprockets of transmission is reviewed at transient phenomenon. The obtained dependences enable to institute values of a friction coefficient at impulsive loads and to allow for it at installation of longevity of gear drives.
Description
Keywords
Citation
Кузьо І. В. Залежність коефіцієнта тертя між зубцями коліс передачі від ударних навантажень при перехідних процесах / І. В. Кузьо, O. E. Васильєва // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 480 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 77–82. – Бібліографія: 5 назв.