Динаміка колони обсадних труб з врахуванням жорсткості муфт

No Thumbnail Available

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky

Abstract

Розглянуто методи розрахунку напружено-деформованого стану в трубопроводах, що містять конічні різьові муфти. Наведено дискретно-континуальні моделі динаміки таких конструкцій як подовгасті труби з компактними з’єднаннями. Отримано адаптивні алгоритми моделювання трубопроводів, що ґрунтуються на МСК та уточненій теорії оболонок, а також розподіли напружень в околі їх найбільшої концентрації в муфтах.
The paper deals with the methods of stress-strain calculation of pipelines containing cone-shaped thread coupler. The discrete-continue model of constructions dynamics such as elongated pipes connected with compact joints is offered. The adaptive algorithms for pipeline modeling based on FEM and refined shell theory are received. Stress distributions in the region of maximum concentration, in coupler are presented.

Description

Keywords

обсадні труби, напружено-деформований стан, конічні муфти, теорія оболонок, динаміка конструкцій, pipelines, stress-strain, cone-shaped coupler, shell theory, constructions dynamics

Citation

Дівеєв Б. М. Динаміка колони обсадних труб з врахуванням жорсткості муфт / Б. М. Дівеєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 866. — С. 32–39.