Динаміка колони обсадних труб з врахуванням жорсткості муфт

Date
2017-03-28
Authors
Дівеєв, Б. М.
Diveiev, B.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky
Abstract
Розглянуто методи розрахунку напружено-деформованого стану в трубопроводах, що містять конічні різьові муфти. Наведено дискретно-континуальні моделі динаміки таких конструкцій як подовгасті труби з компактними з’єднаннями. Отримано адаптивні алгоритми моделювання трубопроводів, що ґрунтуються на МСК та уточненій теорії оболонок, а також розподіли напружень в околі їх найбільшої концентрації в муфтах.
The paper deals with the methods of stress-strain calculation of pipelines containing cone-shaped thread coupler. The discrete-continue model of constructions dynamics such as elongated pipes connected with compact joints is offered. The adaptive algorithms for pipeline modeling based on FEM and refined shell theory are received. Stress distributions in the region of maximum concentration, in coupler are presented.
Description
Keywords
обсадні труби , напружено-деформований стан , конічні муфти , теорія оболонок , динаміка конструкцій , pipelines , stress-strain , cone-shaped coupler , shell theory , constructions dynamics
Citation
Дівеєв Б. М. Динаміка колони обсадних труб з врахуванням жорсткості муфт / Б. М. Дівеєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 866. — С. 32–39.