Оцінка показників надійності транспортних систем

No Thumbnail Available

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky

Abstract

Розглянуто надійність транспортної системи як сукупності множини підсистем. Сформовано вирази ймовірностей знаходження транспортної системи у працездатному стані та у стані відмови залежно від станів її підсистем. Визначено коефіцієнт готовності транспортної системи як функцію від коефіцієнтів готовності окремих підсистем.
The article considers the reliability of the transport system as an aggregate of set subsystems. Expressions of probability of finding the transport system in working condition and in state of failure depending on the state of its subsystems been formulated. The readiness coefficient of the transport system as a function of the coefficients of readiness of its individual subsystems is determined.

Description

Keywords

коефіцієнт готовності транспортної системи, стани транспортної системи, інтенсивність відмов, інтенсивність заходів щодо відновлення, the readiness coefficient of the transport system, states of transport system, rate of failure, intensity of measures for recovery

Citation

Тхорук Є. І. Оцінка показників надійності транспортних систем / Є. І. Тхорук, О. О. Кучер, М. В. Голотюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 866. — С. 234–238.