Методи та алгоритми паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків для НВІС-структур

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано та вдосконалено НВІС-орієнтовані методи та алгоритми паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків. Показано, що вони ґрунтуються на елементарних арифметичних операціях і є однорідними та регулярними, забезпечують мінімізацію кількості виводів інтерфейсу та апаратні витрати. VLSI-oriented methods and algorithms of parallel-vertical calculations of even products sums have been analyzed and improved. It was shown that they are based on basic mathematic operations and they are uniform and regular and provide minimization of interface outputs number and hardware overheads.

Description

Keywords

паралельно-вертикальний метод, НВІС-технологія, сума парних добутків, розпаралелення, parallel-vertical method, VLSI-technology, even products sum, paralleling

Citation

Демида Б. Методи та алгоритми паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків для НВІС-структур / Б. Демида, І. Цмоць, О. Скорохода // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 672 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 171-176. – Бібліографія: 16 назв.