Вплив температури ґрунту на висотне положення реперів

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Встановлено, що коливання температури ґрунту істотно впливає на стабільність геодезичних знаків. Виникає необхідність визначення величини зміни висоти репера та врахування цих даних у результати високоточного нівелювання. Застосована формула для визначення температури ґрунту дає змогу розрахувати значення поправки в довжину реперної труби для нівелірних знаків різної конструкції, а також відповідно до ґрунтово-кліматичних умов, у межах яких розміщена мережа реперів. Наведені в статті обчислення підтверджують необхідність урахування поправки за зміну довжини реперної труби. Установлено, что колебания температуры почвы значительно влияет на стабильность геодезических знаков. Возникает необходимость определения изменения высоты репера и учета этих данных в результаты нивелирования. Примененная формула для определения температуры почвы позволяет рассчитать значение поправки в длину реперной трубы для нивелирных знаков различной конструкции, а также в соответствии с почвенно-климатическими условиями, в пределах которых размещена сеть реперов. Приведенные в статье вычисления подтверждают необходимость учета поправки за изменение длины реперной трубы. Found that temperature fluctuations of the soil creates a significant impact on the stability of geodetic marks. There is a need to identify the change in the height of benchmarks and incorporation of these data in the results of precision leveling.The applied formula authors to determine the temperature of the soil allows to calculate the value adjustment to the length of benchmark pipe for leveling characters of different designs, and according to soil and climatic conditions within which posted benchmarks network. Calculation are given in the article confirms the necessity of considering the amendment for changing the length of benchmark pipe.

Description

Keywords

репери, температура, точність

Citation

Вплив температури ґрунту на висотне положення реперів / І. Тревого, Є. Ільків, Д. Кухтар, С. Досин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 2 (24). – С. 48-50. - Бібліографія: 9 назв.