Від холодної логістики до ланцюгів холодних поставок

Date
2016
Authors
Крикавський, Є. В.
Наконечна, Т. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Окреслено контрверсії стосовно розвитку холодної логістики та специфіки ланцюга холодних поставок. Визначено актуальність впровадження передових технологій і об'єднання всіх учасників ланцюга холодних поставок, що дасть змогу забезпечити якісне виконання логістичних операцій в ланцюгу холодних поставок. Прийнято, що основною задачею ланцюга холодних поставок є збереження температурного режиму. Розглянуто види та призначення обладнання ланцюга холодних поставок, показано структуру ланцюга холодних поставок. Розроблено підходи щодо підвищення ефективності функціонування ланцюга холодних поставок. A number of questions concerning the development of cold logistics and the specificity of cold chain supply have been outlined. The topicality of implementation of advanced technologies and consolidation of all the members of cold chain supply which will allow to provide quality performance of logistical operations in cold chain supply has been defined. For investigation results it has been defined that the main problem of cold chain supply is the preservation of temperature condition. The aspects and functions of cold chain supply equipment and integrated cold chain supply have been examined. The approaches towards the increase of efficiency of cold chain supply functioning have been elaborated.
Description
Keywords
логістика , ланцюг холодних поставок , технологія , інтеграція , logistics , chain supply , technology , integration
Citation
Крикавський Є. В. Від холодної логістики до ланцюгів холодних поставок / Є. В. Крикавський, Т. В. Наконечна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика : збірник наукових праць. – 2016. – № 846. – С. 79–84. – Бібліографія: 14 назв.